“ابتدا تو را نادیده میگیرند، سپس مسخره ات میکنند و بعد با تو می جنگند. ولی در نهایت پیروزی از آن توست” م. گاندی
“First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win” M. Gandhi

درباره من

من، سعید رزاقی متولد 30 شهریور 1359. فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد زنجان به سال 1382. هم اکنون مسئول شبکه دانشگاه زنجان. به دوچرخه سواری علاقه مندم. طبیعت را دوست دارم. سیاست را دوست ندارم و از سیگار متنفرم.

جستجو


« اولين وب نوشت | Home | به نيمه راه رسيدم بالاخره »

كارت اعتباري يا عدم اعتباري

ارسال شده توسط سعید | پنجشنبه ، ۲۷ مرداد ۱۳۸۴

موقعي كه به پول نقد احتياج پيدا مي‌كني، به فكرت مي‌رسه كه به يك دستگاه خود پرداز مراجعه كني و مبلغ مورد نياز را از آن تامين كني. به اولين دستگاه خودپرداز مي رسي، مي‌بيني كه جزو سيستم‌ شتاب مي‌باشد و شما احتياج به يكي از سيستم‌هاي سپه يا تجارت داري. پس از كلي گشت و گذار به يك سيستم خودپرداز بانك تجارت مي‌رسي و تا كارت خود را از كيف خود خارج كني با پيغام “به يكي از دلايل زير از ارائه خدمات معذوريم.” مواجه مي‌شوي. در همين لحظه به فكرت خطور مي‌كنه كه به سيستم خودپرداز سپه مراجعه كني. پس دوباره طي طريق مي‌كني تا به سيستم خود پرداز بانك سپه برسي و در هنگام دريافت وجه با اين پيغام مواجه مي شوي : “كارمزد بر طبق تعرفه از حسابتان كسر خواهد شد.” بالاخره مي‌تواني حداكثر دويست هزار تومان از حسابت پس از طي هفت خان رستم برداشت كني.
به نقل از هفته نامه عصر ارتباط : “شبكه بانكي كشور«شتاب» به شبكه بانكي كشور بحرين متصل شد” حالا شما فرض كن در كشور بحرين هستي و بر روي دستگاه خودپرداز با پيغام “بعلت قطعي برق در مركز اصلي سيستم شتاب، خدمات تعطيل” مواجه مي شوي! چه مي‌كني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعاريف :
سپهر : سيستم عدم پرداخت همزمان رايانه‌اي
جام : جاري غير الكترونيك ملت
تجارت كارت : عدم ارائه خدمات
سيبا : سيستم غير يكپارچه بانك ملي ايران
مهر: مكانيسم هدر دادن وقت

موضوع : Uncategorized |

۵ نظر براي ”كارت اعتباري يا عدم اعتباري“

 1. nahid نوشته:
  سه شنبه ، ۰۱ شهریور ۱۳۸۴ at ۹:۴۴ ق.ظ

  سپ?ر ?? جز? س?ست? شتاب است

 2. mohammad reza نوشته:
  سه شنبه ، ۰۱ شهریور ۱۳۸۴ at ۱۱:۴۱ ق.ظ

  Doste aziz in harkate shoma kheili jaleb omidvaram daeman edame peida kone.
  nazarate shoma vaghean doroste in system bankdari be dard laie jerz mikhore

  movafagh bashi
  mohammad reza adami

 3. Farzad Razavi نوشته:
  شنبه ، ۱۶ مهر ۱۳۸۴ at ۱:۳۳ ق.ظ

  س?ا?
  ? ا?ا خاطر???ا? از ش?رت??.
  ?اد?? ?? ر?ز ا??د? ز?جا?. ۳ ر?ز ???د?. ر?ز ??ار? ۷۰۰۰ ت??ا? ?? داشت?. ا??د? ت?را?. سر ???? ??? ??ز? خر?د? ? رفت? د? در خ???. خا???? ا??ا ?? رفت? ب?د?د ش?رستا?. با ??? س?گ? در دست. دست ?رد? ت?? ??ف?? ف???د? ???د? جا گذاشت? ز?جا?. گفت? خ?ا?? ??ست. ساعت ۷ شب ب?د. ??ر? از عابر با?? پ?? بر ??دار?. ?? ?ف???ساز ??ار? ? در? باز ???????. ?? دربست گرفت?. حا?ا پ??? ج?ب? ??ست. عابر با?? ا?? رفت?. ت?? صف ا?ستاد?. ???? ??بت ?? رس?د پ??ش ت??? شد. د??? ?? ????ط?ر. س??? پ?? ?داشت. ??ار?? خراب ب?د. ۱.۵ ساعت گشت??. د?گ? غرغر را??د? ?? ب??د شد ?? پ?? ??? بد? ????خ?ا? بر?. ??? ?? پ?? ?داشت?. ?فت??? عابر با?? ?? ?فر داشت پ?? ????گرفت. ۴۰۰۰۰ ت??ا? گرفت. گفت? آ?ا ?? ۱۰۰۰۰ ت??ا? ????خ?ا?. بذار بردار?. ا?ا? ا??? ت??? ????ش?. گفت: ?? آ?ا ا?? پ?? دار?. ???? د???? ۴۰۰۰۰ ت??ا? را برداشت? پ?? ت??? شد. ?.?د? ب?د? ?عط?. گفت? ب? خ?ا?ر? ز?گ ????ز??. بر? خ??? ا??ا. ??با??? برداشت? د?د? شار? ?دار?. ت?ف? خ??? خ?ا?ر? ر? ?? ?اد? ?ب?د. گفت? ز?گ بز?? از ت?ف? ع????. ?ارت ت?ف? ?? ت??? شد? ب?د. ?اج ? ?اج ???د? ب?د?. گفت? ?? عابر با?? د?گ? بر??. خ?اص? رفت?? بعد?. ?????فر ج??? ?? داشت پ?? ????گرفت. ب?ش گفت? آ?ا تر?بخدا بذار ?? ?? ??دار پ?? بگ?ر?. ?گر?? با?د شب ب?ر?? بخ?اب?. گفت ??. ?? ????گ?ر? بعد ت? بگ?ر. ۴۰۰۰۰ ت??ا? گرفت. پ?? عابر با?? ت??? شد. برگشت ب? ?? ?گا? ?رد. ?? دغع? گفت: آ?ا? رض???????.?گا?ش ?رد??. ?ش?اخت?ش. گفت ?? ????ش?اس?ت. ت? ?? اتا?? د?ستا? ?? ت?? دا?شگا? ب?د?. ب?ا با ?? بر??. ??د تا عابر با??. با?اخر? پ?? گ?ر ??ا?ر??. ساعت شد? ب?د ۹. گفت ?? بر? ?? ??ت ??اپ??ا بگ?ر? بعد سر?ع ????ر?? ? پ?? ????گ?ر??. ??? ب?ش گفت? ۴۰۰۰ ت??ا? بد? بد? ب? ا?? ?اش??? ?? دربست گرفت?. خ?اص? س?ار ?اش?? ا?? پسر? شد?? ? رفت?? ب??ط ??اپ??ا براش بگ?ر??. س?ست????ا? ?ا?پ??تر? ??اپ??ا ?? ب?? ر?خت? ب?د ? ??د??اش ج?اب ?????داد. دردسرت?? ?د?. ساعت ۱۱ ?ار ا?? پسر? ت??? شد. د?گ? ?? ???دساز ب?د ?? ??ز?. پسر? گفت حا?ا بر?? پ?? بگ?ر??. ت??? ت?را? ر? گذاشت?? ز?ر پا. ?? د??? ?? عابر با?? درست ?ب?د. پسر? گفتب?ا شب بر?? خ??? ?ا ب???ب?. فردا ????ر?? با خ?ا? راحت د?ب? ?ار?ا. ??? گفت? باش?. رت?? د? در خ??? پسر?. پسر? رت ت? ?? خبر بد? ?? بر? ت?. با ??اف? در?? ا??د ب?ر?? ? گفت ۲۵ ?فر ????? ا??د? خ????????. د?گ? اص?ا جا ?دار??. ببخش?د. ?? ?ا رفت?. گفت ??ز? ??ست. با ?? ?سائ? بر??دار?? ? ??ر?? د? در خ?????ت? باز ???????. ?? ب?د?. ف?ط در پا??? ر? ??سا?????ا باز ???د ? در با?ا ر? ?? باز ?????. رفت??در خ????????. در پا??? ر? ??سا?????ا باز ?رد?د. رفت?? در با?ا. ???? در ر? د?د گفت ?? ا?? در?ا ر? ب?د ??ست? باز ???. ?? ???د? ب?د? ?? ???. ساعت شد? ب?د ۱۲.۵ شب. گفت? ب?ش ??با?? دار?. گفت خ?????اس. گفت بر??. رفت?? د? در خ??? پسر?. ??با?ش? آ?رد ? ?? س?????ارت?? گذاشت? ت?? ا?? ? ب? خ??? خ?ا?ر? ز?گ زد? ?? ?? ا?ا? ??ا? ا??جا. خ?اص? ا?? ب?د داستا? ?? شب با عابر با??

 4. abbasy نوشته:
  چهارشنبه ، ۰۳ اسفند ۱۳۸۴ at ۲:۵۹ ب.ظ

  salam .parvanatam.mohandes

 5. abbasy نوشته:
  چهارشنبه ، ۰۳ اسفند ۱۳۸۴ at ۳:۰۴ ب.ظ


  mohandes .doset daram  bahare۱۳۸۴ peshapish .  mobarak

نظرات