“ابتدا تو را نادیده میگیرند، سپس مسخره ات میکنند و بعد با تو می جنگند. ولی در نهایت پیروزی از آن توست” م. گاندی
“First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win” M. Gandhi

درباره من

من، سعید رزاقی متولد 30 شهریور 1359. فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد زنجان به سال 1382. هم اکنون مسئول شبکه دانشگاه زنجان. به دوچرخه سواری علاقه مندم. طبیعت را دوست دارم. سیاست را دوست ندارم و از سیگار متنفرم.

جستجو


بايگاني جمعه ، ۲۶ آبان ۱۳۸۵

نه چهره ای، نه اسمی، نه شماره ای

جمعه ، ۲۶ آبان ۱۳۸۵

تو یکی از پستهای قبلی یک ترانه از گروه مدرن تاکینگ آورده بودم. چند نفر از دوستان ترجمه فارسی این ترانه را از من خواسته بودند که در این پست آوردمش.
عشق مانند اقیانوسی ستسوزان از فداکاریوقتی تو بروی، آه نهقلبم شعله می کشدوقتی شب فرا می رسدنمی روم، آه نهعزیزم، تو را دوست خواهم داشتهر […]