“ابتدا تو را نادیده میگیرند، سپس مسخره ات میکنند و بعد با تو می جنگند. ولی در نهایت پیروزی از آن توست” م. گاندی
“First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win” M. Gandhi

درباره من

من، سعید رزاقی متولد 30 شهریور 1359. فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد زنجان به سال 1382. هم اکنون مسئول شبکه دانشگاه زنجان. به دوچرخه سواری علاقه مندم. طبیعت را دوست دارم. سیاست را دوست ندارم و از سیگار متنفرم.

جستجو


« دانلود فيلم افتتاحيه المپيك ۲۰۰۸ پكن | Home | قطعی اینترنت شرکت مخابرات »

نمرات درس امنیت شبکه-رشته فناوری اطلاعات-گرایش شبکه

ارسال شده توسط سعید | دوشنبه ، ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

نمرات میانترم درس امنیت شبکه- رشته فناوری اطلاعات-گرایش شبکه، که از ۸۰ میباشد.


رديف

شماره دانشجويي

نمره

 

رديف

شماره دانشجويي

نمره

۱

۹۰۶۹۲۲۵۳۸۶

۶۱.۵

 

۲۵

۹۰۶۹۲۲۵۳۳۰

۵۳.۵

۲

۹۰۶۹۲۲۵۳۵۸

۲۸.۵

 

۲۶

۹۰۶۹۲۲۵۳۲۵

۷۸

۳

۹۰۶۹۲۲۵۳۷۸

۲۹

 

۲۷

۹۰۶۹۲۲۵۳۷۰

۵۱

۴

۹۰۶۹۲۲۵۳۴۱

۶۰.۵

 

۲۸

۹۰۶۹۲۲۵۳۰۳

۴۹

۵

۹۰۶۹۲۲۵۳۳۲

۶۲

 

۲۹

۹۰۶۹۲۲۵۳۱۵

۵۰.۵

۶

۹۰۶۹۲۲۵۳۰۷

۶۳.۵

 

۳۰

۹۰۶۹۲۲۵۳۱۰

۶۷

۷

۹۰۶۹۲۲۵۳۲۶

۷۲.۵

 

۳۱

۹۰۶۹۲۲۵۳۲۳

۳۰

۸

۹۰۶۹۲۲۵۳۰۴

۶۷

 

۳۲

۹۰۶۹۲۲۵۳۲۱

۵۶.۵

۹

۹۰۶۹۲۲۵۳۶۲

۴۷.۵

 

۳۳

۹۰۶۹۲۲۵۳۱۷

۶۹.۵

۱۰

۹۰۶۹۲۲۵۳۰۸

۳۹

 

۳۴

۹۰۶۹۲۲۵۳۶۳

۲۴

۱۱

۹۰۶۹۲۲۵۳۶۱

۵۱.۵

 

۳۵

۹۰۶۹۲۲۵۳۰۲

۶۷

۱۲

۹۰۶۹۲۲۵۳۴۹

۳۷

 

۳۶

۹۰۶۹۲۲۵۳۱۱

۲۸.۵

۱۳

۹۰۶۹۲۲۵۳۲۲

۴۶.۵

 

۳۷

۹۰۶۹۲۲۵۳۵۵

۳۷

۱۴

۹۰۶۹۲۲۵۳۳۸

۵۶.۵

 

۳۸

۹۰۶۹۲۲۵۳۵۱

۷۲.۵

۱۵

۹۰۶۹۲۲۵۳۴۷

۵۱.۵

 

۳۹

۹۰۶۹۲۲۵۳۷۷

۳۳

۱۶

۹۰۶۹۲۲۵۳۷۲

۵۵

 

۴۰

۹۰۶۹۲۲۵۳۳۷

۴۴.۵

۱۷

۹۰۶۹۲۲۵۳۶۹

۲۴.۵

 

۴۱

۹۰۶۹۲۲۵۳۷۹

۵۱

۱۸

۹۰۶۹۲۲۵۳۸۰

۴۸.۵

 

۴۲

۹۰۶۹۲۲۵۳۵۳

۷۲.۵

۱۹

۹۰۶۹۲۲۵۳۷۳

۵۶.۵

 

۴۳

۹۰۶۹۲۲۵۳۸۱

۵۰

۲۰

۹۰۶۹۲۲۵۳۷۱

۵۰.۵

 

۴۴

۹۰۶۹۲۲۵۳۲۰

۳۵

۲۱

۹۰۶۹۲۲۵۳۰۱

۵۸.۵

 

۴۵

۹۰۶۹۲۲۵۳۴۰

۴۸

۲۲

۹۰۶۹۲۲۵۳۸۴

۳۳

 

۴۶

۹۰۶۹۲۲۵۳۳۶

۵۹

۲۳

۹۰۶۹۲۲۵۳۳۱

۶۵.۵

 

۴۷

۹۰۶۹۲۲۵۳۶۷

۲۷.۵

۲۴

۹۰۶۹۲۲۵۳۴۴

۳۳

 

۴۸

۹۰۶۹۲۲۵۳۴۸

۶۶.۵

 

موضوع : Uncategorized |

نظرات